Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • Welsh  (5)
 • Cardiff : University of Wales Press  (4)
 • Cambridge : Cambridge University Press
Datasource
Material
Years
 • 1
  ISBN: 9781786831996
  Language: Welsh
  Pages: 1 online resource (204 pages)
  Edition: 1st ed.
  Series Statement: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig
  DDC: 305.80939999999998
  Keywords: Multiculturalism-Europe ; Electronic books
  Abstract: Cyfrol o feirniadaeth lenyddol gymharol, sy'n dod â gwaith awduron Cymraeg a Saesneg ynghyd i drafod y portread ffuglennol o amlddiwylliannedd Cymru, ac i awgrymu sut y gall dwyieithrwydd Cymru gynnig cyfle i greu cymdeithas Gymreig fwy cynhwysol.
  Abstract: Intro -- Tudalen Deitl -- Tudalen Hawlfraint -- Geirnod -- Cynnwys -- Diolchiadau -- Rhestr Termau -- Cyflwyniad -- 1: Y Gymru 'Ddu: Diffinio Aralledd yn y Gymru Amlddiwylliannol -- 2: 'Yr un alaw, gwahanol eiriau': Herio Awdurdod yn y Nofel Aml-leisiol -- 3: 'Welsh... Was ist das?': Herio Ystrydebau a Chreu Gofodau Synergaidd -- 4: 'Call me Caliban': Iaith ac Aralledd -- 5: 'Gwlad a oedd wedi peidio â bod': Croesi a Chwalu Ffiniau -- Casgliadau a Dechreuadau: Y Ddalen 'Wen' -- Nodiadau -- Llyfryddiaeth.
  Note: Description based on publisher supplied metadata and other sources
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Online Resource
  Online Resource
  Cardiff : University of Wales Press
  ISBN: 9781783168903
  Language: Welsh
  Pages: 1 online resource (204 pages)
  Edition: 1st ed.
  Series Statement: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig
  Parallel Title: Erscheint auch als
  DDC: 302.234509429
  Keywords: Television--Wales ; Electronic books
  Abstract: Dyma'r astudiaeth gyntaf ar hanes blynyddoedd cynnar un o sefydliadau diwylliannol pwysicaf Cymru.
  Abstract: Intro -- Tudalen Deitl -- Tudalen Hawlfraint -- Cynnwys -- Geirnod -- Diolchiadau -- Lluniau -- Byrfoddau -- Rhagymadrodd -- 1. Y Frwydr dros Sianel Deledu Gymraeg -- 2. Deunaw Mis o Baratoi - Dyddiau Cynnar Awdurdod Sianel Pedwar Cymru -- 3. Gwireddu'r Arbrawf - Darllediadau Cyntaf ac Argraffiadau'r Gynulleidfa -- 4. Mentrau Ariannol - Sicrhau Telerau Teg ac Ehangu i Feysydd Newydd -- 5. Adolygu'r Sianel - Arolygon Barn ac Archwiliad y Swyddfa Gartref -- Cloriannu -- Atodiad. Aelodau Awdurdod Sianel Pedwar Cymru (1981-1985) -- Llyfryddiaeth -- Nodiadau.
  Note: Description based on publisher supplied metadata and other sources
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Book
  Book
  Cambridge : Cambridge University Press
  Language: English , Welsh
  Pages: Bände , 22 cm
  Edition: Reproduction. s.l.
  Series Statement: Cambridge library collection
  Parallel Title: Faksimile von Rhys, John Celtic folklore
  DDC: 398.09427
  Keywords: Folklore ; Celts Folklore ; Folklore ; Celts Folklore
  Note: Text in English and Welsh
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Online Resource
  Online Resource
  Cardiff : University of Wales Press
  ISBN: 9781783160624 , 1783160624 , 9781783160617
  Language: Welsh
  Pages: 265 pages
  Series Statement: Astudiaethau Rhywedd Cymru
  DDC: 305.409429
  Keywords: Vaughan, Gwyneth ; Saunders, S. M. ; SOCIAL SCIENCE / Minority Studies ; SOCIAL SCIENCE / Discrimination & Race Relations ; LITERARY CRITICISM / European / English, Irish, Scottish, Welsh ; Welsh literature History and criticism ; Welsh literature Women authors
  Note: Cover; Delweddau; Diolchiadau; Rhagymadrodd; 1 Cyfraniad Cymraes Anghofiedig y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg i'w Chenedl; 2 Gwyneth Vaughan (1852-1910): Athrylith Ardudwy; 3 Sara Maria Saunders: Merch y Methodistiaid; 4 Llenyddiaeth Gwyneth Vaughan; 5 Llenyddiaeth Sara Maria Saunders; 6 Cymharu Llenyddiaeth Gwyneth Vaughan a Sara Maria Saunders; Diweddglo; Nodiadau; Llyfryddiaeth; Mynegai; Back Cover , Dyma lyfr sy'n torri tir newydd yn hanes llenyddiaeth menywod Cymru, drwy olrhain bywyd a gwaith dwy Gymraes anghofiedig o gefn gwlad a wnaeth eu marc ar eu cymunedau, eu cymdeithas a'u cenedl drwy eu hymgyrchoedd a'u llenyddiaeth
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Online Resource
  Online Resource
  Cardiff : University of Wales Press
  ISBN: 9780708321652
  Language: Welsh
  Pages: 1 electronic resource (256 p.)
  RVK:
  Keywords: Literary studies: general
  Abstract: FfugLen is the Welsh word for fiction but is also a play on the words 'ffug' (meaning fake or false) and 'len' (the prepositive of 'llenyddiaeth' or literature) implying that these images are often ambiguous. This title presents a study of the image of Wales and the Welsh in twentieth-century Welsh-language literature
  Abstract: Mae 'FfugLen' yn ymdrin â'r ddelwedd o Gymru mewn ystod eang o nofelau Cymraeg a gyhoeddwyd rhwng 1960 a 1990. Mae llawer o'r nofelau yn nofelau hanes ac eraill yn nofelau cyfoes. Mae'r ddelwedd yn ymwneud â'r priodoleddau hynny â megis iaith, tiriogaeth, crefydd, hanes a diwylliant â a gyfrifir fel arfer yn rhai cenhedlig. Ymdrinnir â'r ddelwedd hefyd yn ei chysylltiad â digwyddiadau hanesyddol a chyfoes penodol a gyflwynir yn y nofelau, ac yn ei chysylltiad â'r hyn a oedd yn digwydd yng Nghymru ar adeg cyhoeddi'r gwahanol nofelau
  Note: Welsh
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...